Ezen az oldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy látogatóink számára tovább fejleszthessük a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújtsunk.

További információ

Menü

Nyereményáték Szabályzat

Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Pharmaforte Kft. (1066 Budapest, Teréz krt. 20. III/1.) által https://www.facebook.com/pharmaforte/ és a www.shop.pharmaforte.hu weboldalon elérhető nyereményjátékokra (a továbbiakban. Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Pharmaforte Kft.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
 

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,
  • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint azok közeli hozzátartozói.


Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Pharmaforte Kft. nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
 

2. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/pharmaforte/ és a www.shop.pharmaforte.hu weboldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során feltett kérdésre válaszolnak.

A Játékban azok vehetnek részt, akik
  •  nevük és e-mail címük megadásával regisztrálnak
  •  elfogadják a Játék szabályzatát,
  •  helyesen válaszolnak a feltett kérdésekre.
 

3. A játék időtartama

A Szervező a Játék kezdetét és végét a meghirdetéskor teszi közzé.

A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.
 

4. Nyeremény

A csomag tartalma: 1 doboz Lutein-Plusz + 1 doboz BILUTIN-Omega 60 + 1 doboz Multivitamin Gold és 1 db 1 éves ZÖLD ÚJSÁG előfizetés

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyertes hozzájárul, hogy adatait megosszuk a ZÖLD ÚJSÁG szerkesztőségével, annak érdekében, hogy az 1 éves ZÖLD ÚJSÁG előfizetés nyereményt érvényesíteni tudják. 
 

5. Sorsolás

A sorsolás időpontját a Játék felhívás tartalmazza.

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

 

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadás.
 

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 7 napon belül. A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 

8. Adatkezelés

A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám, nyertesség esetén: lakcím) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a fenti adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a naptári év végéig, a nyertesek adatait az adózási jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 5 évig megőrzi. Facebookon szervezett Játék esetén a játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása céljából a Szervező a nyertes nevét és lakcímét (település) nyilvánosságra hozza. A Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi 2016/679 rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szervező Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója letölthető ITT.
 

9. Felelősségkizárás

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok valódiságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el. Facebook-on szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a Facebook-hoz, a Facebook-ot teljes körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

Budapest, 2020.06.18.